Tablo

Tablo

twarda oprawa

skórzana z grawerem

karta indywidualna

ze zdjęciem danego absolwenta

grafika

dostosowana do wymogów Uczelni