Regulamin świadczenia usług

 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje tylko i wyłącznie osoby, które wezmą udział w Uroczystościach Absolutoryjnych organizowanych przez Absolutoria.pl.
2. Terminy dotyczące zapisów, wpłat, realizacji poszczególnych etapów zamieszczone zostały na witryny stronach absolutoria.pl
3. Osoby, które nie wypełnią formularza rejestracyjnego i/lub nie dokonają wpłaty zaliczki w wyznaczonych terminach, będą traktowane jako nie zainteresowane uczestnictwem w Uroczystościach Absolutoryjnych.
4. Deklaracja danych osobowych oraz wybranego pakietu ma charakter jednorazowy, raz wypełnionego formularza nie da się zmienić. Zmiany dokonywać można wyłącznie wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@absolutoria.pl.
5. Rezygnacja z uczestnictwa w Uroczystościach Absolutoryjnych na 14 (lub mniej) dni przed datą Uroczystości powoduje utratę wpłaconej sumy.
6. Nieobecność na Absolutorium Dyplomowym lub Balu Dyplomowym nie powoduje zwrotów kosztów za Uroczystości.
7. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane będą indywidualnie.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu w takim wypadku informacja przekazana będzie drogą elektroniczną.
9. Terminy mogą ulec zmianie, w takim wypadku informacja przekazana będzie drogą elektroniczną.

COPYRIGHT © 2019 Absolutoria | BRANDING: weblowers.pl