SPIS TREŚCI:

Postanowienia ogólne

Definicje

Usługi elektroniczne

Prawa własności intelektualnej

Dostawa towaru

Formy płatności

Realizacja zamówienia

Warunki zwrotu zakupionego towaru

Reklamacje

Rozwiązywanie sporów

Postanowienia końcowe

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy absolutoria.pl jest prowadzony przez: WPW Wojciech Pietrak z siedzibą w Poznaniu (61-651) przy os. Zwycięstwa 24. Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9792430452.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest sprzedawca.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Definicje

 1. Dzień roboczy – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy zamówionego Towaru.
 3. Dostawca – podmiot, z usług którego korzysta Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
 • InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-624) przy ul. Malborskiej 130, NIP: 6792895061, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000255841,
 • Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-940) przy ulicy Stawki 2, NIP: 5250007313, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972.
 1. Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa może być zawarta Umowa sprzedaży.
 2. Koszyk – pozwalana wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, oraz wprowadzenie i modyfikację niektórych danych zamówienia m.in.: liczby produktów, sposobu dostawy.
 3. Operator Płatności Elektronicznych – instytucja płatnicza pośrednicząca pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w dokonywaniu płatności:
 • PayPro S.A. (właściciel serwisu Przelewy24) podmiot świadczący usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887
 1. Paczkomaty InPost – usługa dostarczania przesyłek do paczkomatów realizowana przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-624) przy ul. Malborskiej 130, NIP: 6792895061, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000255841.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 3. Sprzedawca – WPW Wojciech Pietrak z siedzibą w Poznaniu (61-651) przy os. Zwycięstwa 24/47. Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9792430452.
 4. Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

Usługi elektroniczne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na zapewnianiu Kupującemu możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Sklepu, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne.
 2. Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów opisanych na stronach Sklepu za pomocą formularza zamówienia.
 • Formularz Zamówienia – moment rozpoczęcia korzystania z Formularza Zamówienia jest równoznaczny z dodaniem przez Klienta pierwszego Produktu do koszyka. Złożenie Zamówienia następuje kliknięciu pola „Kupuję i płacę”. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Dostawa towaru

 1. Koszty wysyłki ponosi kupujący. Określane są one podczas składania zamówienia i zależą od wybranego przez Klienta Dostawcy
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 2 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach np. chwilowy brak produktu w magazynie, termin ten może zostać wydłużony do 30dni (po uprzednim uzgodnieniu z Klientem).
 3. W przypadku gdy realizacja zamówienia nie będzie możliwa w tym terminie sklep powiadomi o tym klienta i zwróci całą wpłatę.

Formy płatności

 1. Kupujący może uregulować należność za zamówiony towar w następujący sposób:
 • Zwykły przelew – przelew tradycyjny na rachunek sprzedawcy. Kupujący otrzymuje dane do przelewu na rachunek bankowy sprzedawcy.
 • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku nie dokonania płatności w tym terminie zamówienie zostanie anulowane.

Realizacja zamówienia

 1. Ceny produktów w Sklepie są cenami brutto, podane są w złotych i nie zawierają kosztów dostawy. Całkowity koszt zamówienia wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 2. Warunkiem dokonania zamówienia w sklepie internetowym jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Wiadomość jest przesyłana automatycznie pocztą elektroniczną na podany przy zakładaniu konta użytkownika adres e-mail. Jest to dla klienta forma potwierdzenia poprawności złożenia zamówienia.
 4. Dostępność Towarów oparta jest na ilości Towarów w magazynie, które są aktualizowane na bieżąco. Gdyby jednak zdarzyło się tak, iż zamówiony przez Klienta Towar nie będzie dostępny w danym momencie w magazynie. W takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Klientem zawiadamiając go o tym fakcie.
 5. Aby złożyć zamówienie należy:
 6. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
 7. wybrać ilość zamawianego towaru
 8. wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
 9. kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”
 10. wpisać dane odbiorcy zamówienia (Dane płatności)
 11. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia oraz inne dane o ile są wymagane do zrealizowania zamówienia
 12. wybrać formę płatności;
 13. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”

Warunki zwrotu zakupionego towaru

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Klient ma prawo zrezygnować z zakupionego w naszym sklepie towaru, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania poprzez przesłanie e-maila na adres biuro@absolutoria.pl.
 2. Klient musi zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jej funkcjonowania.
 4. Towar należy zwrócić na adres, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną po otrzymaniu oświadczenia o odstąpienia od umowy.
 5. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Dokona tego przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu odesłania.
 7. Klient otrzyma zwrot wszystkich płatności otrzymanych od klienta w tym koszty dostarczenia Towaru, poza dodatkowymi kosztami wynikającymi z wyboru przez Klienta innego niż najtańszy sposobu jego dostarczenia oferowanego przez Sklep.

Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. I ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje można składać na adres email biuro@absolutoria.pl z dopiskiem Reklamacja.
 3. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie do 14 dni. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 4. W przypadku gdy doręczany towar uległ widocznemu uszkodzeniu w trakcie transportu wraz z kurierem zaleca się spisać protokół szkody i odmówić przyjęcia towaru (Sprzedawca pokrywa koszty zwrotu). O zaistniałej sytuacji należy powiadomić mailowo Sprzedawcę. W miarę dostępności produktów zamówienie zostanie powtórnie wysłane lub nastąpi zwrot wpłaty.

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu i jego poszczególnych funkcji. Pliki cookies podmiotów trzecich wiążą się z korzystaniem przez Administratora z narzędzi zapewnianych przez podmioty trzecie: Google Analytics, Facebook,
 2. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem absolutoria.pl/polityka-prywatnosci

Rozwiązywanie sporów

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z Sklepu ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca może zmieniać ceny towarów znajdujących się w ofercie, dodawać nowe Towary do oferty, organizować promocje i wyprzedaże w sklepie i poza nim, obniżać ceny, oraz wprowadzać zmiany w aktualnej ofercie sklepu. Jednakże ceny obowiązujące w chwili składania zamówienia do czasu jego realizacji nie ulegają zmianom.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.