Absolutorium 2024
Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu

Data

15 MArca (PIĄTEK) 2024 r.


godziny: szczegółowa informacja znajduje się poniżej 


miejsce

budynek BR UNiwersytetu WSB Merito w poznaniu

ul. Powstańców Wielkopolskich 2A.

opłaty

oPŁATA ZA UCZESTNICTWO

140 zł 


ZAPROSZENIA

Po odbiór zaproszeń zapraszamy od czwartku 29.02.2024r.

Po odbiór zaproszeń zapraszamy do Biblioteki Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu

ul. Ratajczaka 5/7 (budynek CP parter)

godziny otwarcia: 
poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00
sobota  8.00 – 19.00
niedziela 8.00 – 17.00


 • Ze względu na ograniczenia związane z powierzchnią miejsca gdzie odbędzie się uroczystość nie możemy wydawać dodatkowych zaproszeń.
 • Zaproszenia nie będą wysyłane pocztą.
 • Zaproszenia może odebrać inna osoba posiadająca pełnomocnictwo/upoważnienie. 
 • Tutaj znajdziesz przykładowe upoważnienie
 • WAŻNE – upoważnienie możesz także przesłać na adres mailowy biblioteki biblioteka@poznan.merito.pl
 • każdy absolwent może zaprosić max 3 gości. (jedno zaproszenie dla jednego gościa) 

godziny uroczystości

UWAGA! ZMIANA GODZIN UROCZYSTOŚCI

Tryb: S = Stacjonarny, NS = Niestacjonarny; O = Online

Stopień: I – pierwszy; II – drugi

PIĄTEK, 15.03.2024 – 15:30

Nabór Zimowy:

 • I NS – Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • I NS – Finanse i Rachunkowość
 • I NS – Marketing i Sprzedaż
 • I NS – Psychologia w Biznesie
 • I NS – Zarządzanie

Studia Online:

 • I O – Zarządzanie
 • II O – Zarządzanie

Studia Inżynierskie:

 • I S – Informatyka
 • I NS – Informatyka

PIĄTEK, 15.03.2024 – 18:00

Studia Inżynierskie:

 • I S – Logistyka
 • I NS – Logistyka
 • I NS – Inżynieria Zarządzania

Studia Inżynierskie:

 • I S – Computer Science
 • I S – Engineering Management

UWAGA! Jeśli liczba chętnych do udziału w uroczystości absolutoryjnej będzie niewystarczająca do zorganizowania trzech tur wydarzenia, organizator zastrzega sobie możliwość utworzenia dwóch tur wydarzenia, a tym samym zmiany godzin poszczególnych tur. Prosimy o uwzględnienie tej ewentualności w planach.


Termin zapisów i wpłat mija 19. 21.02.2024

FAQ absolutoryjne

O czym warto pamiętać? Jak przygotować się do wydarzenia?

 • Zaplanuj przyjazd z odpowiednim wyprzedzeniem. Absolwenci powinni pojawić się na miejscu wydarzenia wcześniej, aby pobrać togę i biret, znaleźć swoje miejsce siedzące oraz wziąć udział w krótkiej próbie, która zaplanowana jest na 30 min. przed wydarzeniem.
 • Goście powinni wziąć ze sobą zaproszenia. To „bilet” wstępu na miejsce wydarzenia.
 • Każdy absolwent otrzymuje biret na własność, natomiast togi są wypożyczone.

co zapewniamy

Odbiór togi o biretu odbędzie się bezpośrednio przed uroczystością

,

OGÓLNY HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI

1 h przed Absolutorium – wydawanie tóg i biretów

TURA I – 14:30
TURA II – 17:00

30 min. przed Absolutorium
– próba dla absolwentów
(zapraszamy Was do zajęcia miejsc)
TURA I 14:00
TURA II 17:30

Rozpoczęcie uroczystości

I tura – 14:30
II tura – 18:00

Ramowy program uroczystości

(czas trwania 1:00 – 1:15h)

wejście władz i pocztu sztandarowego

wystąpienie chóru: hymn „Gaude Mater Polonia”

wystąpienie REKTORA

wystąpienie przedstawiciela RADY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

wręczenie kwiatów władzom

recital chóru

wręczenie nagród wyróżnionym absolwentom

udzielenie ABSOLUTORIUM

odbieranie absolutorium

wystąpienie chóru: pieśń „GAUDEAMUS IGITUR”

zamknięcie uroczystości