Zdjęcia

Zdjęcia z uroczystości

zdjęcia grupowe

z władzami/rzut biretami/wydziałowe

zdjęcia indywidualne

z wręczania karty absolutoryjnej

zdjęcie z absolutorium