absolutorium wsb 2023

4 MArca (sobota) 2023 r.


godziny: szczegółowa informacja znajduje się poniżej 


budynek cp wyższej szkoły bankowej w poznaniu

ul. Ratajczaka 5/7

oPŁATA ZA UCZESTNICTWO

120 zł 


ZAPROSZENIA

Zapraszamy po odbiór zaproszeń od 17 lutego 2023

Po odbiór zaproszeń zapraszamy do Biblioteki WSB 

ul. Ratajczaka 5/7 (budynek CP parter)

godziny otwarcia: 
poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00
sobota  8.00 – 19.00
niedziela 8.00 – 17.00


 • Ze względu na ograniczenia związane z powierzchnią miejsca gdzie odbędzie się uroczystość nie możemy wydawać dodatkowych zaproszeń.
 • Zaproszenia nie będą wysyłane pocztą.
 • Zaproszenia może odebrać inna osoba posiadająca pełnomocnictwo/upoważnienie. 
 • Tutaj znajdziesz przykładowe upoważnienie
 • WAŻNE – upoważnienie możesz także przesłać na adres mailowy biblioteki biblioteka@wsb.poznan.pl 

godziny uroczystości

SOBOTA, 4.03.2023 – 10:00

I stopień (nabór zimowy):

 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • finanse i rachunkowość
 • psychologia w biznesie
 • zarządzanie

II stopień:

 • zarządzanie (3 semestry, niestacjonarne)
 • zarządzanie (4 semestry, online)
 • psychologia w biznesie (niestacjonarne)

studia inżynierskie:

 • inżynieria zarządzania

SOBOTA, 4.03.2023 – 12:30

studia inżynierskie:

 • informatyka
 • logistyka

studia anglojęzyczne:

 • computer science
 • engineering management

UWAGA! Jeśli liczba chętnych do udziału w uroczystości absolutoryjnej będzie niewystarczająca do zorganizowania trzech tur wydarzenia, organizator zastrzega sobie możliwość utworzenia dwóch tur wydarzenia, a tym samym zmiany godzin poszczególnych tur. Prosimy o uwzględnienie tej ewentualności w planach.


Termin zapisów i wpłat mija 15.02.2023

FAQ absolutoryjne

 

O czym warto pamiętać? Jak przygotować się do wydarzenia?

 • Koniecznie weź ze sobą zaproszenie (goście). To twój „bilet” wstępu na miejsce wydarzenia.

co zapewniamy

Odbiór togi o biretu odbędzie się bezpośrednio przed uroczystością

,

OGÓLNY HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI

ok 1 h przed Absolutorium – wydawanie tóg i biretów

30 min. przed Absolutorium
– próba dla absolwentów
(zapraszamy Was do zajęcia miejsc)

Rozpoczęcie uroczystości

I tura – 10:00
II tura – 12:30
III tura – 15:00

Ramowy program uroczystości

(czas trwania 1:00 – 1:30h)

wejście władz i pocztu sztandarowego

wystąpienie chóru: hymn „Gaude Mater Polonia”

wystąpienie REKTORA Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

wystąpienie przedstawiciela RADY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

wręczenie kwiatów władzom

recital chóru

wręczenie nagród wyróżnionym absolwentom

udzielenie ABSOLUTORIUM

odbieranie absolutorium

wystąpienie chóru: pieśń „GAUDEAMUS IGITUR”

zamknięcie uroczystości